Return to site

Få 3 advokat tilbud og spar 24 pct.

Sådan får du 3 gratis tilbud på advokathjælp

Konsekvenser af skilsmisse

Når et ægtepar er blevet skilt, er ægteskabet ophørt. De økonomiske forhold mellem de tidligere ægtefæller skal afklares, hvis det ikke tidligere er sket. Det vil i hovedsagen være spørgsmål om deling af et eventuelt fællesbo, eventuelle krav mod den andens særeje som følge af, at en ægtefælle er stillet urimeligt ringe, jævnfør § 67, der pr. l. marts 2012 erstattede § 56. Der kan tillige være et krav på underholdsbidrag fra den ene ægtefælle til den anden. Endvidere bortfalder den gensidige arveret og et eventuelt testamente, den ene måtte have oprettet til fordel for den anden.

En skilsmisse, eller forinden da en separation, vil naturligvis få meget stor betydning for eventuelle børn. Som udgangspunkt fortsætter den fælles forældremyndighed, men der vil efter omstændighederne kunne blive tale om at tillægge forældremyndigheden til den ene ægtefælle alene, og der vil kunne blive tale om en afgørelse af, at en af forældrene skal være bopælsforælder.

Få 3 tilbud på en skilsmisse advokat

Fremgangsmåden ved separation og skilsmisse - Mægling og vilkårsforhandling

Ægtefæller, der ønsker separation eller skilsmisse, må indgive en anmodning derom til statsforvaltningen, jævnfør /EL § 37, stk. 2. Er ægtefællerne enige om det, kan der ske mægling ved præsten, jævnfør Ægteskabsloven § 40. Statsforvaltningen indkalder ægtefællerne til vilkårsforhandling, hvis en ægtefælle anmoder om det, hvis betingelserne for at give bevilling ikke er opfyldt, eller hvis statsforvaltningen finder, at særlige grunde taler for det.

Vilkårsforhandling kan i øvrigt undlades i de tilfælde, hvor betingelserne for bevilling ikke er opfyldt, hvis statsforvaltningen finder, at særlige grunde taler for det, jævnfør Ægteskabsloven § 38, stk. 2. l øvrigt kan statsforvaltningen tilbyde mægling ved uenighed om vilkårene for separation og skilsmisse, jævnfør Ægteskabsloven § 41. Separation eller skilsmisse kan gives ved statsforvaltningens bevilling, hvis en række nærmere betingelser er opfyldt, jævnfør Ægteskabsloven § 42.

Opfyldes betingelserne for udstedelse af bevilling ikke, eller finder statsforvaltningen det betænkeligt at give bevilling, kan statsforvaltningen afslutte sagen med en fremtidsfuldmagt, uden at der meddeles bevilling til separation eller skilsmisse, jævnfør Ægteskabsloven § 43. Det kan fx være betænkeligt at give skilsmisse ved bevilling, hvis der ikke er et rimeligt bevis for en påstået umiddelbar skilsmissegrund.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly